Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 80 от 09.03.2015 г. Решение № 1457

Решение № 1457

Препис-извлечение от Протокол № 80

от заседание на Общински съвет,

проведено на 09.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Искане от Инициативен комитет от граждани, Вх. № 3266/06.03.2015 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1457

 

На основание чл. 21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да сформира комисия, която да представи на Великотърновски общински съвет предложение за решение на исканията поставени от Инициативен комитет от граждани, Вх. № 3266/06.03.2015 г. в срок до 1 месец, като се представи и количествено - стойностна сметка.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ