Начало Заседания Протоколи Протокол № 81 от 22.03.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 81

 

от осемдесет и първото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 22.03.2015 г. от 11.00 часа в залата на МДТ „Константин Кисимов”, гр. В. Търново. Присъстват 34 общински съветника. Отсъства г-н Александър Нанков, г-н Николай Георгиев и г-н Атанас Атанасов.

 

В началото на тържественото заседание председателят на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, представи официални гостите гости, присъстващи в залата: председателя на Народното събрание на Република България - г-жа Цецка Цачева, заместник-председателя на Народното събрание - г-н Иван Иванов, председателя на парламентарната група на ПП ГЕРБ - г-н Цветан Цветанов, заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика - г-н Ивайло Калфин, министъра на енергетиката - г-жа Теменужка Петкова, министъра на земеделието и храните - г-жа Десислава Танева, заместник-председателя на парламентарната група на АБВ - ген. Михо Михов, народните представители: г-н Евгени Стоев, г-жа Марияна Бояджиева, доц. Милен Михов; посланика на Босна и Херцеговина - г-н Боривой Маройевич, вицеконсула на Руската федерация - г-н Андрей Малакей, негово преосвещенство Великотърновския митрополит Григорий, г-н Ангел Янев – заместник-кмет на община Охрид, Македония, г-н Андрей Петров – заместник-председател на Тверската градска дума, Русия, г-н Мухсин Йозлюкурт – заместник-кмет на община Бурса, Турция, г-н Золтан Розгони – заместник-кмет на община Зугло, Будапеща, Унгария, г-жа Мари Надин – общински съветник, община Байон, Франция; областния управител на област Велико Търново - проф. Пенчо Пенчев, кметове, председатели на общински съвети, кметски наместници, почетни граждани, носители на награда „Велико Търново”, ректора на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – проф. Пламен Легкоступ, началникът на НВУ „Васил Левски” - ген. Тодор Дочев, г-н Даниел Панов – кмет на община Велико Търново.

Председателят на Общинския съвет се обърна към присъстващите:

Скъпи жители на Велико Търново, отново любимият ни град отбелязва своя празник. За пореден път имаме повод да се замислим какъв късмет е да живеем на място, където всеки камък прави история, а уличките разказват легенди. Освен гордост от славното минало на нашия град, имаме всички основания да изпитваме и оптимизъм, защото на фона на обезлюдяващите се общини, днес районът на Велико Търново е по-жив от всякога. Вече осезаемо се възвръщат инвестициите, които местната власт направи в инфраструктурата, в развитието на туризма, в повишаване на административния капацитет и не на последно място - в създаване на добри условия за бизнес. Официалните данни красноречиво показват как през последните три години безработицата в община Велико Търново устойчиво спада, за да бъде днес двойно по-ниска от средната за страната и да е почти наравно с градове като Пловдив и Варна. Факт са и други красноречиви данни. Само през последната година близо 442 000 туристи са посетили музеите и историческите обекти в старата столица. Почти 150 000 от тях са били чужденци, а повече от 102 000 са гости, ученици или студенти.

За да бъдат общината и градът ни толкова привлекателно място, е положен много труд. Тези, които са работили за развитието на община Велико Търново, отлично знаят за какво говоря, онези, които не са работили пък, могат лесно да бъдат разпознати. Те търсят само негативното, за тях всяка лоша новина е добра, следват линията на отрицанието, излъчват послания на популизъм. В днешния тържествен ден искам да благодаря на останалите. Благодаря на правителството на г-н Борисов за неизменната подкрепа към Велико Търново, благодаря на кмета г-н Панов и неговия екип, на общинските съветници, които се отнасят градивно и отговорно към обществените си ангажименти, благодаря сърдечно на всеки гражданин, който с личен пример и дела е допринесъл за процъфтяването на Велико Търново! Градът ни заслужава обич, а обичта се изразява в грижа. Нека си пожелаем и през следващите години толкова грижовно управление, колкото е настоящото!

Честита Първа пролет на всички, честит празник, великотърновци, бъдете здрави, енергични, целеустремени и нека поводите за оптимизъм стават все повече! Честит празник!

 

След обръщението си към присъстващите в залата г-н Ашиков съобщи, че е налице необходимия кворум за откриване на 81-то заседание на Великотърновския общински съвет и предложи то да премине при следния дневен ред:

    1. Удостояване със званието „Почетен гражданин на Велико Търново” съгласно ЗМСМА и Правилника за символите, печата и отличията на община Велико Търново.

    2. Връчване на награда „Велико Търново” съгласно Правилника за символите, печата и отличията на община Велико Търново и Статута за наградата „Велико Търново”.

Дневният ред на заседанието беше подложен на гласуване.

Дневният ред беше приет с 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Удостояване със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”.
  2. Връчване на награда „Велико Търново”

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”.

Г-н Тодор Тодоров даде думата на г-н Николай Ашиков – председател на Общинския съвет и председател на Комисията за удостояване със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”, за да съобщи предложенията на комисията.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Комисията разгледа постъпилите предложения и предлага със званието „Почетен гражданин на Велико Търново” да бъдат удостоени Велика Панайотова Иванова и маестро Михаил Дюлгеров.

Г-н Ашиков даде думата на проф. Хитко Вачев за представяне на г-жа Велика Иванова.

Проф. ХИТКО ВАЧЕВ: Уважаеми г-н председател на Великотърновския общински съвет, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми гости, г-н Кмете, заставам пред Вас като представител на Инициативния комитет, който издига кандидатурата на г-жа Велика Иванова за удостояването й със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”. Няма да си позволявям да чета биографията на г-жа Иванова, тя е достатъчно известна.

За всеки от нас животът е нещо различно, неговият смисъл се крие в различни неща. За едни смисълът на живота е славата, за други – парите, за трети - любовта, но едно от най-важните неща в живота е да твориш добро за другите, да намериш своя себап също като Сали Яшар от Йовковия разказ, защото животът е сериозна работа, която ни е възложена и която трябва да извършим с чест. А каква по-голяма чест от това, което си направил, е да те запомнят хората с добро и да те оценят по достойнство?

Тези думи в пълна степен важат за един наш съграждан, отдал десетилетия от живота си на града Велико Търново – г-жа Велика Панайотова Иванова. Не е нужно да изброявам всички реализирани от нея и кръга нейни съмишленици културни прояви и проекти в старата българска столица, защото това е безкраен списък. Ще си позволя само да маркирам онези от тях, свързани с културната история и политика на община Велико Търново, които имат национална проекция: честването на 800-годишнината от възстановяването на Второто българско царство, националните чествания на деня на Независимостта, еманация на които беше 100-годишнината от това събитие, възстановяването на празника на Велико Търново, реализацията на първия препис на Паисиевата история. Решенията, които е вземала Велика Иванова, сигурно се е намирал някой, който да каже, че греши.

Нормално е по пътя, който сме следвали, да е имало случаи, в които се изкушаваме да мислим, че критиците ни са били прави. Има само един начин обаче да бъде избегната критиката и това е да не правиш нищо, да не казваш нищо и да бъдеш нищо, но истината е, че Велика Иванова във всички обществени изяви имаше набелязан курс на действие и го следваше стриктно, защото за това се иска смелост, кураж, защото Велика Иванова е пример за това, че смисълът на живота ни се определя от самия човек. Тя избра да дава от сърце, да обича, да бъде обичана, да чувства, да мисли, да вижда, да усеща, за да може с гордост да каже: „Това е моят живот и намерих смисъла му в това Велико Търново да се утвърждава като историческа и културна столица на България”. И тук всички трябва да признаем, че тя го прави. И още нещо: това ни задължава да вървим по този път.

Ние, членовете на Инициативния комитет, считаме, че изброените заслуги на г-жа Велика Иванова за културното развитие на град Велико Търново са неоспорими и тя заслужава званието „Почетен гражданин на Велико Търново”.

 

Председателят на Общинския съвет даде думата на заместник-председателя на Общинския съвет – г-н Мирослав Трифонов.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, скъпи гости на Велико Търново, уважаеми колеги, днес записваме името на една достойна жена със златни букви в почетната книга на Велико Търново. Тази книга ще остане за хората, които ще дойдат след нас и аз съм щастлив, че като заместник-председател на Общинския съвет Велико Търново ще имам честта да участвам в награждаването на г-жа Велика Иванова, която познавам от много години. Щастлив съм, че наградата „Почетен гражданин на Велико Търново” днес ще получат двама дейци на културата, защото без култура няма държавност, а точно в тези години ние имаме нужда от държавност, имаме нужда от съхраняване на традициите.

Благодаря и на двама ви за всичко, което сте направили! Пожелавам Ви от мое име, от името на колегите от Общинския съвет и на Реформаторския блок много здраве, още творчески успехи; да ни радвате и да продължавате да радвате великотърновци.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Уважаеми г-н Председател на Великотърновския общински съвет, уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми високи гости, Ваше превъзходителства, дами и господа, вземам думата да подкрепя тези две бляскави кандидатури за почетен гражданин на Велико Търново. Днешният слънчев ден дарява Велико Търново с два звездни мига - избирането на Велика и на Маестрото в създвездието на благодетелите на Велико Търново.

В нашето съзнание днес по някакъв магически начин беше хвърлен мост между настоящите мигове и величието на Второто българско царство. По някакъв магичен начин ние усетихме и чухме в съзнанието камбанния звън от Патриаршеския хълм. Ние чухме грохота на славните битки на императорите от династията Асеневци, а както вървяхме в шествието от „Свети 40 мъченици” до нашия площад, ние носихме пред гражданите на цяла България светлите идеи, бляскавите мечти и смелите решения на благодетелите на Велико Търново.

И сега, като редови общински съветник, който ще гласува по достойнството и честта и приносите на двамата кандидати, аз смея да произнеса следните слова: Те са светли мигове за нас, мигове – звезди; блеснат ли, не гаснат вече. Ще греят в радост и беди и ще продължавате да будите сила и човечност.

Уважаеми колеги, призовавам Ви да гласувате с блестящи цветове за тези две звезди на Велико Търново!

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Уважаема г-жо Цачева – председател на Народното събрание, уважаеми г-н Иванов - заместник-председател на Народното събрание, уважаеми г-н Калфин – вицепремиер и министър на труда и социалната политика, Ваши превъзходителства, уважаеми министри, Ваше високо преосвещенство великотърновски митрополит Григорий, колеги, приятели, граждани и гости на това тържество.

Днес званието „Почетен гражданин” - най-високото отличие, което връчва община Велико Търново, ще стане притежание на двама достойни великотърновци. Техните имена ще се наредят до имената на тези около 50 български и чуждестранни граждани с особени заслуги към нашия град във всички области на обществения и социалния живот. За мен беше голяма чест да съм един от хората, които инициираха номинацията на маестро Дюлгеров за присъждането и удостояването му с титлата „Почетен гражданин на Велико Търново”.

Аз също ще прескоча биографичните данни, те са доста, наскоро той навърши 80 години. Но той е доайен на фолклорното изкуство в град Велико Търново с доказан принос за запазване на националната културна идентичност и утвърждаване на изконните духовни ценности в нашия регион. Над 55 години маестро Дюлгеров е посветил на създаването и изграждането на десетки фолклорни формации в нашия регион. Целият му трудов и творчески път е неизменно свързан с популяризирането и съхраняването на българските фолклорни традиции.

Преди 45 години той поставя основите и създава ансамбъл „Българче”, който се превърна в един културен феномен, в символ и емблема на Велико Търново. Многобройни са наградите, които ансамбълът носи не само за Велико Търново и за България. Ансамбълът разнася магията на българския фолклор на три континента. Над 4000 великотърновски деца са преминали през редиците му. Аз самият съм едно от тези вече пораснали деца. В залата са още десетки такива, които помним хубавите мигове, които сме прекарали там. Колко здрави са били и поставените и постигнатите цели през 1968 година доказва, че ансамбълът днес е един от малкото, които успяха да съхранят енергията, успяха да устоят на трудностите и промените и днес продължават да печелят награди след награди.

Многобройни са отличията и наградите, на които е носител маестро Михаил Дюлгеров, но считам, че най-достойното място между тези награди ще вземе и най-високото отличие, с което признателната великотърновската общественост удостоява маестро Дюлгеров. През изминалата година, както казах, маестро Дюлгеров отпразнува своя 80-годишен юбилей. Когато след заседанието на комисията по удостояването ние се чухме по телефона и аз с удоволствие го уведомих за единодушното решние на комисията, той, както винаги, ми каза с присъщата си скромност: „Благодаря!”. Аз му отвърнах: „Ние Ви благодарим за всичко, което сте направили за нас и за Велико Търново!”. Честита награда, г-н Дюлгеров!

 

Г-н Николай Ашиков подложи на гласуване предложението за удостояване на г-жа Велика Панайотова Иванова със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1458

 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл.12, ал.1 от Правилника за символите, печата и отличията на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

 

Удостояване със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”

 

ВЕЛИКА ПАНАЙОТОВА ИВАНОВА

 

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението г-н Михаил Дюлгеров да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1459

 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл.12, ал.1 от Правилника за символите, печата и отличията на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

 

Удостояване със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”

 

МАЕСТРО МИХАИЛ ДЮЛГЕРОВ

 

Г-н Ашиков прочете решението на Общинския съвет:

Великотърновският общински съвет прие Решение № 1458 за удостояване със званието “Почетен гражданин на Велико Търново” г-жа Велика Иванова.

Г-н Ашиков покани г-жа Иванова да получи наградата си. Г-н Даниел Панов – кмет на община Велико Търново, връчи наградата.

Г-жа ВЕЛИКА ИВАНОВА: Уважаеми госпожи и господа, искам от сърце да благодаря първо на тези, които ме номинираха, и след това с дълбока признателност да благодаря на Великотърновския общинския съвет, който гласува номинацията.

Аз съм една потомствена великотърновка, една великотърновка, която още с първите майчини думи е заобичала града си. Аз винаги съм милеела и ще милея за Велико Търново. Аз съм убедена, че Велико Търново е, ще бъде и занапред духовната и културна столица на България. Замислете се: Бог ни е дарил с един прекрасен град. Ние просто трябва да дадем всичко от себе си, за да бъде той още по-прекрасен. Аз вярвам на великотърновци. Зная, че когато ние, нашето поколение, си отидем, ще сме оставили нещо, но съм убедена, че младите, които ще дойдат, те ще направят града ни още по-красив, още по-достоен и още по-запазил гордостта.

Пожелавам на всички ви „Честит празник”! Бъде здрави, обичайте нашия град, защото той го заслужава и той ще ви отвърне със същата обич. Носете обичта в очите си, за да я виждате и в очите на децата си, на внуците, които ще разхождате с гордост по улиците, които Велико Търново винаги ще пази.

Честит празник - още веднъж! Благодаря Ви. Това беше за мен един безкрайно вълнуващ ден. Много Ви благодаря, че ми го подарихте!

 

Г-н Ашиков прочете решението за удостояване на г-н Михаил Дюлгеров:

С Решение № 1459 Великотърновският общински съвет прие предложението за удостояване на маестро Михаил Дюлгеров със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”.

 

Г-н Дюлгеров беше поканен на сцената, за да получи наградата си от г-н Даниел Панов.

Г-н МИХАИЛ ДЮЛГЕРОВ: Много пъти съм излизал на тази сцена, не съм се вълнувал толкова колкото сега.

Уважаеми председател на Народното събрание, уважаеми г-н Кмет, уважаемо Ваше преосвещенство, уважаеми народни представители, уважаеми областен управител, уважаеми председател на Общинския съвет, уважаеми общински съветници, сърдечно Ви благодаря за удостояването ми за почетен гражданин на Велико Търново в резултат на половинвековен творчески труд в областта на художественото фолклорно изкуство. Акцент на моята дейност е работата ми с подрастващите – деца, които с голяма любов усвояват всичко българско и родно. След преминаването ми в пенсия творческата ми дейност продължи с ръководството на колективи за автентичен фолклор, които са на много високо художествено ниво. Дейността ми е свързана и с издирването и съхранението на фолклора от Великотърновския край. Издирил съм над 2000 песни, обичаи, поговорки. Близо 500 от тях издадох книга „Народни песни и обичаи от Великотърновския край”. Благодарение на община Велико Търново и лично на кмета, на когото сърдечно благодаря.

Искам да подаря книга с автограф на председателя на Народно събрание - г-жа Цецка Цачева, и да й пожелая да се запознае с великотърновския фолклор. Аз подарих такава книга и на г-н Цветанов. Ще бъда щастлив, че познавате фолклора на великоърновския край. Подарявам книги също и на кмета на Велико Търново и на председателя на Общинския съвет. Г-н Панов също, макар и за кратко, е участник в детския ансамбъл „Българче”.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Връчване на награда „Велико Търново”

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно чл. 6 от Статута за награда „Велико Търново” носителите на наградата се определят от комисия, включваща трима представители от Общинска администрация, определени от кмета, един от които е председател, и трима общински съветници, един журналист, един представител на Стопанската камара и ректорът на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Давам думата на заместник-кмета Ганчо Карабаджаков - председател на Комисията.

Г-н ГАНЧО КАРАБАДЖАКОВ: Уважаеми дами и господа, на 17 март 2015 г. в изпълнение на заповед на кмета на община Велико Търново се проведе заседание на комисията по разглеждане кандидатурите за награда Велико Търново за 2015 г. с председател и изброените току-що членове. След необходимите за целта уточнения, размяна на мнения и проведеното гласуване, комисията реши: Награда „Велико Търново” за 2015 г. се присъжда на Регионалната библиотека „Петко Р. Славейков”.

Наградата се дава за превръщането на библиотеката във водещ културно-образователен институт, за внедряване на нови информационни технологии и изграждане на дигитален център за широк достъп до книжовното културно наследство, за цялостното и качествено изпълнение на проект по програмата „Учение през целия живот” и принос за интегрирането към Европейската мрежа на библиотеки и организации, работещи в областта на неформалното образование.

Втората награда се присъжда на Ангел Бориславов Ганцаров. Наградата е за дългогодишната му дейност по популяризиране на успехите на великотърновския спорт. В продължение на 45 години той се занимава с изследователска дейност и статистика, резултат на която са издадените от него четири книги, 17 вестника и филми.

С неуморната си работа през годините Ангел Ганцаров защитава каузата на Велико Търново и спорта в старата столица и е определен от спортните фенове като пазител на спортната история.

 

Г-н Ашиков покани номинираните да заповядат на сцената.

Г-н Даниел Панов връчи наградата на г-н Иван Александров – директор на „Петко Р. Славейков”.

Г-н ИВАН АЛЕКСАНДРОВ: Уважаеми старостоличани, скъпи гости на преславния Търновград, достолепно е културната съкровищница на Народната библиотека „Петко Р. Славейков” да бъде ревностен следовник на светогорските творци от прочутата Търновска книжовна школа. Пророчески звучи изреченото от средновековния автор Константин Костенечки: „Всяка земна слава е като тревата, тревата изсъхва и цветът опада. Словото пребъдва от род и в род”.

В днешния достоен и славен ден сърдечно благодарим на институциите, които са номинирали библиотеката да бъде удостоена с високото престижно отличие! Благодарим за подкрепата и съпричастността на кмета на община Велико Търново инж. Даниел Панов, на инж. Ашииков и на Великотърновския общински съвет. Авторитетната награда ангажира със своята отговорност и е признание за приноса ни към европейското културно наследство. Задължава библиотечните специалисти със самочувствие, гордост и упоритост да работят за просперитета на книгохранителницата и превръщането й в библиотечен информационен център, удовлетворяващ потребностите на широката читателска аудитория

Пожелавам Ви незабравим 22 март! Честит празник!

 

Г-н Даниел Панов връчи наградата на г-н Ангел Ганцаров.

Г-н АНГЕЛ ГАНЦАРОВ: Изключително приятно ми е да получа това отличие точно на празника на моя роден град. Искам да благодаря на кмета на общината инж. Даниел Панов, както и на Комисията по предложенията със заместник-кмета Ганчо Карабаджаков. Специално искам да благодаря на колегата Анатоли Петров, който беше инициатор на това предложение и на онези хора, които се подписаха под него.

Поздравявам всички великотърновци и гости на града с днешния хубав празник! Благодаря Ви!

 

Г-н Николай Ашиков даде думата на г-жа Цецка Цачева – председател на Народното събрание.

Г-жа ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, уважаеми господа заместник-председатели на Общинския съвет, Велико Търново, уважаеми гости на тържественото заседание, посветено на настоящия празник на град Велико Търново.

Когато честваме празниците на нашите градове, е хубаво да се замислим какво значи празникът за един град. Не може без тържествения звън на църковни камбани, не може без химните - националния химн, химна на града. Приятно е с духови оркестри, с пъстроцветни балони, с цветя, с много деца. Но празникът на всеки един град не може без хората на този град - тези, които пазят неговото минало, тези, които творят неговото настояще, тези, които са отговорни за утрешния ден на своя град. И затова за мен винаги кулминацията на всеки празник са били подобни тържествени заседания на общинския съвет, когато се обръщаме с почит и признание към хората, които са направили много за своя град, за своите съграждани и които са получили искрената им признателност.

Затова г-жо Иванова, г-н Дюлгеров, безспорно Вие сте най-развълнувани тук, в тази зала. Това Ваше вълнение днес е изстрадано през годините на Вашата всеотдайна работа, всеки на своето поприще, така че да се чува, да се слави, да се знае името на Велико Търново. Дълбок поклон и от мен за признанието, което получавате от Вашите съграждани.

А на всички граждани на Велико Търново: да се слави името на Вашия град, да сте живи и здрави! Още веднъж: Честит празник!

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че са получени много поздравителни адреси и прочете поздравителните адреси, изпратени от президента на Република България и от министър-председателя на Република България.

 

До г-н Даниел Панов – кмет на община Велико Търново.

 

Уважаеми г-н Панов, уважаеми дами и господа,

за мен е удоволствие да отправя към Вас своите най-добри пожелания за здраве и благоденствие. Вярвам, че богатата културна програма ще донесе много положителни емоции на всички жители и гости на Велико Търново. Също така ще ги зареди с добро настроение в началото на настъпващата пролет.

Велико Търново е записан със златни букви в българската национална летопис и памет. Богатото културно наследство превръща старата столица в неподвластен на времето символ на родната духовност и държавност. Доброто управление и съвременното представяне на множество паметници на културата с основание превръщат града и региона в една от любимите туристически дестинации както на българите, така и на посетителите от цял свят. Вярвам, че отговорното отношение към наследството на дедите ни, както и визионерският подход, ориентиран към устойчиво развитие, ще продължават да утвърждават Велико Търново като стопански, образователен и културен център. Честит празник!

 

22 март 2015 г.

Росен Плевнелиев – президент на РБ.

 

Република България

Министър-председател

 

Уважаеми г-н Панов, приемете сърдечните ми поздрави към Вас, жителите и гостите на общината по повод празника на Велико Търново!

Благодаря Ви за поканата да присъствам на официалните чествания и моля да ме извините, че няма да имам тази възможност поради предварително поети ангажименти!

Използвам случая да Ви приветствам за активната работа през последните години, която допринесе за развитието на общината и за запазване на богатото културно-историческо наследство на старата столица. Вярвам, че съвместните ни усилия за изпълнение на проекта за реставрация на хълма Трапезица ще продължат доброто сътрудничество в полза на Велико Търново и на неговите жители. Убеден съм, че това партньорство с местната власт е изключително важно за постигането на общите ни цели за социално-икономическо развитие на българските общини.

Желая много успехи, късмет и здраве!

Честит празник!

Бойко Борисов

 

Г-н Ашиков съобщи, че по повод празника на града са получени поздравителни адреси от министъра на околната среда и водите, от министъра на младежта и спорта, от министъра на регионалното развитие и благоустройството, от министъра на здравеопазването, от министъра на туризма, от народния представител Марияна Бояджиева, от Генералното консулство на Руската федерация в Русе, от председателя на СБУ, от директора на руския културно-информационен център, от Асоциацията на българските градове и региони; от кметове на общини: Столична община, Варна, Дряново, Димитровград, Полски Тръмбеш, Берковица, Златарица, Свищов, Асеновград, Дупница, Елена, Стражица, Габрово, Каварна, Монтана, Поморие, Търговище, Лом, Враца, Добрич, Бургас, Девин, Русе, Горна Оряховица, Лясковец, Павликени; поздравителни адреси и от институции, организации, фирми, съвети и политически партии.

 

Г-н Ашиков предостави думата на присъстващите за изказвания.

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО: Честит празник на всички! Направи ми впечатление, че освен поздравите, които с най-чисти чувства подарихме на великотърновчани, нищо друго не получиха, докато те раздадоха награди, раздадоха и почетните си гражданства, но от името на БНР още един път на всички, които обичат Велико Търново, а Велико Търново обичат всички: честит празник! Добре дошли на гостите, празнувайте заедно с нашите приятели от Велико Търново и Вие!

Има нещо общо между Велико Търново и Българското национално радио. Ще се опитам да Ви убедя в това: ако Велико Търново е властелинът на времето, защото този град е вечен и винаги ще бъде вечен, ние от БНР се опитваме да бъдем властелинът на ефира. Тази думичка ни свързва допълнително и емоционално Още един път: Честит празник, Велико Търново, от името на тези, които работят и които Ви обичат в БНР!

С приветствия към присъстващите се обърнаха г-н Ангел Янев – заместник-кмет на община Охрид, Македония; г-н Андрей Петров – заместник-председател на Тверската градска дума, Твер, Русия; г-н Мухсин Йозлюкурт – заместник-кмет на община Бурса, Турция; г-н Золтан Розгони – заместник-кмет на община Зугло, Будапеща, Унгария; г-жа Мари Надин – общински съветник, община Байон, Франция.

 

Г-н МУХСИН ЙОЗЛЮКУРТ – заместник-кмет на община Бурса, Турция: Многоуважаеми председател и заместник-председател на Народното събрание, уважаеми министри на правителството, уважаеми народни представители, уважаеми кмет на Велико Търново Даниел Панов, всички останали членове на Общинския съвет, на всички членове на общинското ръководство и на гостите, дошли по повод официалната сесия.

Аз се запознах с работата на предишния председател и познавах предишния председател на Общинския съвет и приветствам всички, които са дошли на това официално събрание и им казвам: Добре дошли!

Така или иначе, сме живели заедно по време на нашето присъствие, но сме съхранили все пак своята идентичност, ние и Вие. Смятам, че днешната ни среща ще допринесе за развитието на по връзки, които имаме с община Велико Търново и Бурса. Бурса е един от големите градове в многомилионна Турция и правим едно приятелство с Вашия град – Велико Търново. Аз искам да предам уважението си, благопожеланията и доброто отношение на кмета на нашия град към всички търновци и към кмета на Вашия град. Много благодаря за радушното, за прекрасното посрещане и отношение към нас и каня вашето ръководство и Вашия кмет да гостуват в нашия град! Аз мисля, че това честване на Вашия празник е едно много успешно, много хубаво събиране.

Още един път поднасям благодарностите си на всички министри, заместник-министри и на всички официални гости, дошли на тържеството във Велико Търново! Да сте щастливи и успешни! Честит празник!

ЗОЛТАН РОЗГОНИ – заместник-кмет на община Зугло, Будапеща, Унгария: Уважаеми официални гости, уважаеми домакини и приятели, от името на кмета и от името на Зугло бих искал да Ви поздравя за най-важния празник на Велико Търново. Благодаря Ви за Вашата покана; много се радвам, че аз като заместник-кмет и отговорен за побратимените градове мога да бъда тук и да представя Зугло на този прекрасен ден.

Нашите приятели българи, които от много време живеят между нас и работят градинарската култура в Унгария, са най-почетните ни приятели и граждани. Уважаваме миналото и искаме да обявим нашия нов проект, в който участва градинарското минало на българите.

И накрая, позволете ми да Ви благодаря за поканата и да Ви поздравя за прекрасния град и за прекрасното тържество, което днес видяхме! Поздравявам и официалните гости, и почетните граждани, и всички наградени и пожелавам още много късмет в бъдещето! Честит празник!

Г-жа МАРИ НАДИН – общински съветник, община Байон, Франция: Г-н Кмете, дами и господа, дипломатически корпус, дами и господа представители на правителството на България. Много съм щастлива, че съм тук, във Велико Търново за десета поредна година. Ние от 10 години поддържаме с Велико Търново сътрудничество в рамките на културното наследство и урбанизма.

Уважаеми г-н Панов, от името на кмета на Байон искам да Ви уверя в неговото твърдо решение да продължи това сътрудничество и за в бъдеще. Разбира се, той има желание и за в бъдеще то да се разрасне освен в областта на културното наследство и в областта на туризма, в областта на търговските взаимоотношения. Ние сме в процес на работа по един проект, който ще обсъдим утре с френския културен институт в София. От негово име искам да Ви уверя, че град Байон е община, която е съгласна да продължи своето сътрудничество и работа с община Велико Търново. Искам да Ви уверя в нашата голяма радост всяка година да посрещаме занаятчии от Велико Търново, които са вече доста известни с тяхното изкуство в цялата ни община. Също така искам специално да поздравя ръководството на града, уважаемия г-н Кмет и неговия екип за това, което се случва в град Велико Търново. В последните 10 години аз наистина успях да видя просперитета и развитието на града в много области и разбира се, общински съветници са винаги добре дошли в град.

 

Честит празник на всички с това прекрасно време!

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12,35.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

             /Диляна Милева/