Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 81 от 22.03.2015 г. Решение № 1458

Решение № 1458

Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общински съвет,

Проведено на 22.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Удостояване със звание „Почетен гражданин на Велико Търново”

 

РЕШЕНИЕ  № 1458

           

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл.12, ал.1 от Правилника за символите, печата и отличията на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

 

Удостояване със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”

 

ВЕЛИКА ПАНАЙОТОВА ИВАНОВА

  


 

Вярно:                                                                                         НИКОЛАЙ АШИКОВ

/Диляна Милева/                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ