Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1461

Решение № 1461

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2014 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1461

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2014 г. и дава положителна оценка за извършеното като цяло от страна на Комисията през отчетния период.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ