Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1462

Решение № 1462

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на общинска администрация по ликвидирана съсобственост с юридически и физически лица на територията на общината

 

РЕШЕНИЕ № 1462

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема отчет за дейността на общинска администрация по ликвидирана съсобственост с юридически и физически лица на територията на общината.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ