Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1465

Решение № 1465

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2015 година

 

РЕШЕНИЕ № 1465

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 2 и чл.17 от ЗОД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за поемане на общински дълг като определя:   

                                                                             

1. Обект на дълга – Авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2015 година.

2. Максимален размер на дълга по Номинална стойност – 2 400 000 лева;       

3. Валута - лева;                                                                     

4. Вид на дълга – Търговски кредит;                                                          

5. Начин на обезпечаване - Собствени приходи                                                   

6. Условия за погасяване - Съгласно погасителен план   

7. Максимален лихвен процент – ОЛП плюс надбавка – до 4 %

8. Без такси и комисионни при обслужването на дълга.  

 

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране по проекта

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ