Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1466

Решение № 1466

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Освобождаване на средства от Срочен депозит, открит с Решение №557 от 07.02.2013 г. на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 1466

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет:

 

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да освободи наличните средства по шестмесечен депозит в размер на 2 000 000 лева в „Общинска банка” АД, открит в изпълнение на Решение №557 от 07.02.2013 г. на Великотърновски общински съвет.

Същите да бъдат прехвърлени по бюджетната сметка на Община Велико Търново и да бъдат използвани за оборотни средства по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”.

След приключване на проекта и възстановяване на средствата по окончателно искане за плащане от УО на ОПОС да бъде открит шестмесечен депозит в размер на освободеният депозит в едно с натрупаните до момента лихви.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ