Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1468

Решение № 1468

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Велико Търново по покана за предoставяне на проектни предложения, чрез процедура на директно предоставяне     на безвъзмездна финансова помощ, чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд ”Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1468

 

На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

  1. Дава съгласие за кандидатстване на община Велико Търново по покана за представяне на проектни предложения, чрез процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд ”Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014г.
  1. Разходите за съответните операции са за щети, настъпили като пряка последица от бедствието от периода 19-23 юни 2014г., и не надвишават необходимото за възстановяване на състоянието на инфраструктурата от преди бедствието.
  1. Осигурява собствен принос на кандидата по проекта в случай на проекти за подобрения на инфраструктурата или в случай, че стойността на разходите надвишава размера на определената безвъзмездна финансова помощ.
  1. Поема ангажимент за пълно или частично възстановяване на получената безвъзмездна помощ, в случай че се установи, че средствата не са използвани по предназначение или че декларираните щети са значително по-високи от действително претърпените в резултат на бедствието от 19-23 юни 2014 г.
  1. Поема ангажимент за инвестиране на същия размер средства за други дейности, свързани с преодоляване на последиците от бедствието или превенция на друго такова бедствие (в случай че с безвъзмездната финансова помощ се финансират вече извършени разходи).

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ