Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1469

Решение № 1469

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за въвеждане на комплексно административно обслужване в Общинска администрация Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1469

 

На основание чл. 21, ал.2, предложение 4 от ЗМСМА, във връзка с чл.13а, вр. с

§ 12 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК /ДВ бр.27/2014г./, Великотърновски общински съвет реши:

 

I. Общинска администрация Велико Търново въвежда КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ /КАО/ при предоставяне на административни услуги, съобразено със срока визиран в § 12, ал. (1) от АПК.

 

II.Предоставянето на услуги по комплексно административно обслужване от община Велико Търново се извършва по следните начини:

1. На гише в ЦУИГ в сградата на община Велико Търново, в ЦУИГ- в Мол Велико Търново и в ЦУИГ в квартал „Чолаковци“

2. Устно заявление

3. По пощата с лицензиран пощенски оператор

4. По електронен път

 

Неразделна част от настоящото решение е приложен списък с 52 услуги по КАО.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ