Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1471

Решение № 1471

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Промяна в Правилника за организацията и управлението на дейността на ОП „Зелени системи“

 

РЕШЕНИЕ № 1471

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 2 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 52 ал. 4 от ЗОС във вр. чл. 15 от Правилника за организацията и управлението на дейността на ОП „Зелени системи“, Великотърновски общински съвет:

 

І. Изменя чл. 22 ал. 2 от Правилника за организацията и управлението на дейността на ОП „Зелени системи“ както следва:

БИЛО: Численият състав на Предприятието е 80 /осемдесет/ щатни бройки.

СТАВА: Численият състав на Предприятието е 132 /сто тридесет и две/ щатни бройки.

 

ІІ. Утвърждава структура и числен състав на предприятието съгласно Приложение № 1, като същото на осн чл. 22 ал.1 от Правилника за организацията и управлението на дейността на ОП „Зелени системи“, става неразделна част от него.

 

Приложения:

Приложение №1 – Структура на ОП „Зелени системи“

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ