Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1472

Решение № 1472

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2016 година към Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново /2011 – 2015 г./.

 

РЕШЕНИЕ № 1472

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет приема:

 

1. Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново за 2016 г. за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново /2011 – 2015 г./.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ