Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1475

Решение № 1475

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Програма за детето за 2014 г. към Стратегия за детето на Община Велико Търново 2012 г.- 2015 г. и Програма за детето за 2015 година

 

РЕШЕНИЕ № 1475

 

На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от ППЗЗД Великотърновски Общински съвет приема:

 

1. Отчет по изпълнение на Програма за детето за 2014 г. към Стратегия за детето на Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г

2. Програма за детето за 2015 г. към Стратегия за детето на Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г..

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ