Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1476

Решение № 1476

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет на План за действие за 2014 г. и План за действие за 2015 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново /2012 г. - 2015 г./

 

РЕШЕНИЕ № 1476

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема :

 

1. Отчет на Плана за действие за 2014 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 – 2015 г.

2. План за 2015 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 – 2015 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ