Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1477

Решение № 1477

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на План за действие през 2015 година в изпълнение на Стратегията за подобряване на психичното здраве на Община Велико Търново (2013-2016 г.)

 

РЕШЕНИЕ № 1477

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет

 

1. Приема План за действие през 2015 година в изпълнение на Стратегията за подобряване на психичното здраве на Община Велико Търново (2013-2016 г.).

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ