Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1478

Решение № 1478

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Информация за дейността по Програма СИНДИ и Детската компонента “Здрави деца в здрави семейства” през 2014 година и Финансов план за дейности по Детската компонента “Здрави деца в здрави семейства” на Програма СИНДИ през 2015 година

 

РЕШЕНИЕ № 1478

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

 

1. Приема Информация за дейността по програма СИНДИ и Детската компонента “Здрави деца в здрави семейства” през 2014 година.

2. Приема Финансов план за дейностите по Детската компонента “Здрави деца в здрави семейства” на Програма СИНДИ през 2015 година.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

 /Диляна Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ