Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1479

Решение № 1479

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на План за действие на Общинския съвет по наркотични вещества за 2015 г., Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества за 2014 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1479

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

 

1. Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества за 2014 г.

2. План за действие на Общинския съвет по наркотични вещества за 2015 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ