Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1480

Решение № 1480

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение №830/18.02.2010 г. на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 1480

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с точка 3 от Решение №222/29.07.2004 г., Великотърновски общински съвет приема следните изменения на точка 2-ра от Решение №830/18.02.2010 г.

 

т. 2. Общественият съвет е в състав от 9 /девет/ души, поименно както следва:

 

1. Д-р Николен Веселинов Стойнов – общински съветник, Председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности“, определен от ПК „Здравеопазване и социални дейности“;

2. Стелияна Николова Драганова – главен експерт в отдел „Социална закрила“, определена от Дирекция „Социално подпомагане“ Община Велико Търново;

3. Росица Тодорова Димитрова – Директор Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, определена от общинска администрация Велико Търново;

4. Благовеста Колева Факирова – председател на дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, с. Балван;

5. Светла Георгиева Недева – председател на сдружение „Център за социални и здравни грижи“ гр. Велико Търново;

6. Кристина Георгиева Иванова – социален работник във фондация „Международна социална служба – България“ гр. Велико Търново;

7. Маринела Иванова Пенчикова – председател на сдружение „Виктория 04“ гр. Велико Търново, местна структура на БАЛИЗ;

8. Силвия Митева Боянова – представител на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“;

9. Иван Христофоров Иванов – Директор на „SOS Детски селища“ гр. Трявна, представител на Сдружение „SOS Детски селища България.“

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ