Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1490

Решение № 1490

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на гаражна клетка за ползване от ОП „Горско стопанство“

 

РЕШЕНИЕ № 1490

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие управителя на „Инвестстрой – 92“ ЕООД да предостави безвъзмездно гаражна клетка № 2 с площ 14, 50 кв. м. за ползване по предназначение от ОП „Горско стопанство“, като текущите разходи да са за сметка на Общинското предприятие и се разчитат между търговското дружество и общинското предприятие на база първични разходни документи.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ