Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 35

Решение № 35

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година


ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества  със 100% общинско участие за деветмесечието на 2011г.


РЕШЕНИЕ № 35

       

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 17 и чл. 19 т.1 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски общински съвет приема Информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за деветмесечието на 2011г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
            /НИКОЛАЙ АШИКОВ/