Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1513

Решение № 1513

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Доклад на работната група образувана с Решение № 1353/18.12.2014 г. на ВТОбС

 

РЕШЕНИЕ № 1513

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет удължава срока за работа на работната група образувана с Решение № 1353/18.12.2014г. на ВТОбС до редовната сесия през септември 2015 г. – Проект на документ уреждащ международните отношения на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ