Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 36

Решение № 36

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година


ОТНОСНО: Определяне на общински съветници за членове на комисия за провеждане на конкурса и оценка на предложенията.

 

РЕШЕНИЕ № 36

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет определя за членове на комисията общинските съветници:

 

Росен Върбанов Иванов
Стоян Витанов Витанов
Николай Стефанов Георгиев
Йордан Тодоров Грозданов
Атанас Ангелов Атанасов


 

ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
              /НИКОЛАЙ АШИКОВ/