Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 84 от 30.04.2015 г. Решение № 1515

Решение № 1515

Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.04.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружествата през 2014г., в които Община Велико Търново е съдружник и акционер

 

РЕШЕНИЕ № 1515

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 26 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества”, Великотърновски общински съвет приема информацията за резултатите от дейността на Търговските дружества за 2014г. в които Община Велико Търново е съдружник и акционер.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ