Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 37

Решение № 37

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Определяне на нови таксиметрови стоянки

 

РЕШЕНИЕ № 37


          На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.47, ал.1 от Наредба № 34/06.12.1999г на МТ, Великотърновски общински съвет:

 

1.Определя три броя таксиметрови стоянки в общински поземлен имот № 4216, съобразно приложената схема.
2.Същите да бъдат сигнализирани според изискванията на Закона за движение по пътищата.

 

 

ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
              /НИКОЛАЙ АШИКОВ/