Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 84 от 30.04.2015 г. Решение № 1522

Решение № 1522

Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.04.2015 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проекти по Наредба №2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения

 

РЕШЕНИЕ № 1522

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет одобрява и дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства пред Министерство на младежта и спорта на Република България по реда на Наредба №2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, с проект: „ОТКРИТ СПОРТНО-ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС в УПИ ІХ, кв.28 по плана на гр. Велико Търново. ЕТАП 1:            Изграждане на тренировъчно футболно игрище с изкуствена тревна настилка с открити трибуни и спортно-тренировъчен терен за лека атлетика – дисциплини „хвърляне” с естествена тревна настилка“.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по изпълнение на настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ