Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 84 от 30.04.2015 г. Решение № 1525

Решение № 1525

Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.04.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за вътрешния ред и организацията на работа в приют за безстопанствени кучета на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1525

 

           

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 47, ал.5 от Закон за защита на животните и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене Наредба за вътрешния ред и организацията на работа в приют за безстопанствени кучета на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ