Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 84 от 30.04.2015 г. Решение № 1528

Решение № 1528

Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.04.2015 година

 

ОТНОСНО: Отмяна на чл. 3 и чл. 6, чл. 15 и чл. 17  от Наредба №1 за обществения ред на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 1528

           

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет отменя на второ четене чл.3; чл.6; чл.15 и чл.17 от Наредба №1 за обществения ред на Великотърновски общински съвет.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ