Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 84 от 30.04.2015 г. Решение № 1530

Решение № 1530

Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.04.2015 година

 

ОТНОСНО: Отчет за 2014 г. за изпълнение на Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и управление на качествата на атмосферния въздух за периода 2011 – 2014 г. и Програма за управление на дейностите по отпадъците 2010 – 2014 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1530

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема Отчет за 2014 г. за изпълнение на Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и управление на качествата на атмосферния въздух за периода 2011 – 2014 г. и Програма за управление на дейностите по отпадъците 2010 – 2014 г., част от Програма за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ