Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 84 от 30.04.2015 г. Решение № 1531

Решение № 1531

Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.04.2015 година

 

ОТНОСНО: Постъпила молба от Управителя на „Обредни дейности”ЕООД по покана от Националното Сдружение на общините в Република България за асоциирано членство в него на търговски дружества, чийто капитал е с над 50% общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1531

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.2, от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде прието търговското дружество „Обредни дейности” ЕООД – Велико Търново, 100% общинска собственост, ЕИК 104521208 за асоцииран член в Националното Сдружение на общините в Република България.

2. Задължава Управителя на Обредни дейности” ЕООД – Велико Търново, 100% общинска собственост, ЕИК 104521208 да предостави писмена информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ