Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 85-то заседание - 21.05.2015 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на осемдесет и пето заседание, което да се проведе на 21.05.2015 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в Нова зала на Общински съвет, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Определяне носител на награда „24 май” на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап на обучение, Вх. № 3477/14.05.2015 г.

2. Присъждане на Наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищното образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски”, Вх. № 3478/15.05.2015 г

3. Присъждане на награда „Култура“ на Община Велико Търново за високи постижения в областта на изкуствата и културата, Вх. № 3486/15.05.2015 г.

4. Приемане на Позиция на Великотърновски общински съвет, Вх. № 3518/20.05.2015 г.

5. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж“ В. Търново в гр. Дебелец, Вх. № 3451/11.05.2015 г.

6. Промяна на местонахождението на предоставяне на социална услуга в общността „Дневен център“ за възрастни хора с увреждания от с. Вонеща вода в гр. В. Търново, Вх. № 3450/07.05.2015 г.

7. Приемане на годишен отчет за дейността на „КОЦ“ ЕООД за 2014 г. и освобождаване от отговорност на управителя, Вх. № 3453/12.05.2015 г.

8. Приемане на годишен отчет за дейността на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман“ ЕООД за 2014 г. и освобождаване от отговорност на управителя, Вх. № 3459/12.05.2015 г.

9. Приемане на годишен отчет за дейността на „ЦКВЗ“ ЕООД за 2014 г. и освобождаване от отговорност на управителя, Вх. № 3460/12.05.2015 г.

10. Приемане на годишен отчет за дейността на „ЦПЗ“ ЕООД за 2014 г. и освобождаване от отговорност на управителя, Вх. № 3461/12.05.2015 г.

11. Приемане на годишен отчет за дейността на „МЦРСМ“ ЕООД за 2014 г. и освобождаване от отговорност на управителя, Вх. № 3455/12.05.2015 г.

12. Приемане на годишен отчет за дейността на „Инвестстрой - 92“ ЕООД за 2014 г. и освобождаване от отговорност на управителя, Вх. № 3454/12.05.2015 г.

13. Приемане на годишен отчет за дейността на „Обредни дейности“ ЕООД за 2014 г. и освобождаване от отговорност на управителя, Вх. № 3456/12.05.2015 г.

14. Приемане на годишен отчет за дейността на „ОДПГ“ ЕООД за 2014 г. и освобождаване от отговорност на управителя, Вх. № 3457/12.05.2015 г.

15. Приемане на годишен отчет за дейността на „Царевград Търново“ ЕООД за 2014 г. и освобождаване от отговорност на управителя, Вх. № 3458/12.05.2015 г.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ