Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 84 от 30.04.2015 г. Решение № 1537

Решение № 1537

Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.04.2015 година

 

ОТНОСНО: Предложение от група „Новото време“

 

РЕШЕНИЕ № 1537

           

Великотърновски общински съвет реши да се обособи самостоятелно УПИ по плана на с. Ресен за частта общинска собственост и да се обяви на търг.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ