Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 39

Решение № 39

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Влагане на свободни средства от фонд “Разходи за приватизация следприватизационен контрол“ на срочни  депозити


РЕШЕНИЕ №39


На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 от ЗОБ ,чл.9 и чл.10,т.8 от Правилника за дейността на ОбАП, чл.13,ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново и във връзка с дадени указания от Сметната палата, Великотърновски общински съвет :

1. Дава съгласие Общинска агенция за приватизация - Велико Търново да открие  в обслужващата банка на Община Велико Търново  2 срочни  депозита със средства от фонд  “Разходи за приватизация и следприватизационен контрол“ при следните условия : 800 000 (осемстотин  хиляди) лева на възобновяеми тримесечни депозити ; 100 000 (сто хиляди) лева на възобновяеми месечни  депозити ; краен срок за прекратяване на депозитите –  01.12.2012 година.

 

 

ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
             /НИКОЛАЙ АШИКОВ/