Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 84 от 30.04.2015 г. Решение № 1551

Решение № 1551

Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.04.2015 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.01.2015 – 31.03.2015 година

 

РЕШЕНИЕ № 1551

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски общински съвет одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.01.2015 – 31.03.2015 година в размер на 350.00 лева / триста и петдесет лева / по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1551-1.pdf)1551-1.pdf[Приложение]41 Kb