Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 85 от 21.05.2015 г. Решение № 1553

Решение № 1553

Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.05.2015 година

 

ОТНОСНО:Награда на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищно образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски”

 

РЕШЕНИЕ № 1553

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и т. 9 и т.10 от Статут за наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищно образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски”, Великотърновски общински съвет:

 

  1. Не присъжда Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Учител на годината” за 2014/2015 година в предучилищното възпитание.
  2. Присъжда Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Учител на годината” за 2014/2015 година в начален етап на образование на Валентина Михайлова Найденова – Старши учител в ОУ „Бачо Киро” гр. Велико Търново.
  3. Не присъжда Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Учител на годината” за 2014/2015 година в прогимназиален етап на образование.
  4. Присъжда Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Учител на годината” за 2014/2015 година в гимназиален етап на образование на Снежина Маринова Стефанова – Старши учител по испански език в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Велико Търново.
  5. Присъжда Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Колектив на       годината” за 2014/2015 година в областта на предучилищното образование на ЦДГ „Слънце” гр. Велико Търново.
  6. Присъжда Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Колектив на годината” за 2014/2015 година в областта на училищното образование на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Розалина Стефанова/                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ