Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 85 от 21.05.2015 г. Решение № 1554

Решение № 1554

Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Присъждане на Награда „Култура“ на Община Велико Търново за високи постижения в областта на изкуствата и културата

 

РЕШЕНИЕ № 1554

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 18 от Статут на Награда “Култура” на Община Велико Търново за високи постижения в областта на изкуствата и културата, Великотърновски общински съвет присъжда Награда „Култура“ :

1. В категория за “Ярки постижения в областта на изкуствата и културата” на:

 

Д-р Радка Пенчева

 

2. В категория за “Най-успешен дебют или изява на млад творец” /с творчески изяви до 5 години/:

 

Наню Бакалов

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Розалина Стефанова/                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ