Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 85 от 21.05.2015 г. Решение № 1556

Решение № 1556

Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Промяна на местонахождението на предоставяне на социалната услуга в общността „Дневен център” за възрастни хора с увреждания от с. Вонеща вода, общ. Велико Търново в гр. Велико Търново, ул. „Поп Харитон” № 4, блок Б , считано от 01.06.2015 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1556

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за преместване предоставянето на социалната услуга в общността „Дневен център” за възрастни хора с увреждания над 18 години с капацитет от 25 места от с. Вонеща вода, общ. Велико Търново в гр. Велико Търново с административен адрес: ул. „Поп Харитон” № 4, блок Б, считано от 01.06.2015 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за преместване предоставянето на социалната услуга в общността „Дневен център” за възрастни хора с увреждания от с. Вонеща вода в гр. Велико Търново на адрес: ул. „Поп Харитон” № 4, блок Б, считано от 01.06.2015 г., пред Регионална дирекция за социално подпомагане – Велико Търново.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Розалина Стефанова/                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ