Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1566

Решение № 1566

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2015 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1566

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2015 година - Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.

2. Инвестиционна програма 2015 година - Отчет към 31.03.2015 година - Приложение №3.

3. Информация за Актуализиран бюджет 2015 към 31.03.2015 година по разпоредители с бюджетни кредити, съгласно чл.125, ал. 4 от ЗПФ - Приложение №4.

4. Информация за касовото изпълнение на приходите и разходите на сметките за средства от Европейския съюз на Община Велико Търново към 31.03.2015 г. - Приложение №5.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1566-1-info.pdf)1566-1-info.pdf[Информация към отчета]103 Kb
Изтегляне на файла (1566-2.xls)1566-2.xls[Приложения]537 Kb