Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1571

Решение № 1571

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Правилник за устройство и дейността на Художествена галерия „Борис Денев“ Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1571

 

На основание чл. 21, aл. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение Правилник за устройство и дейността на Художествена галерия „Борис Денев“ Велико Търново

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ