Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1587

Решение № 1587

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Актуализиране на цена по договор за наем

 

РЕШЕНИЕ № 1587

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за актуализация на наемната цена по договор за наем от 14.06.2013 г., сключен между Община Велико Търново и СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД, в размер на 2 000 лева месечно.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по изпълнение на настоящото решение при спазване на действащата нормативна уредба..

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ