Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1600

Решение № 1600

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Резултатите от дейността на търговското дружество „МОБАЛ Д-р Ст. Черкезов” АД   – гр.Велико Търново в което Община Велико Търново е акционер през 2014г.

 

РЕШЕНИЕ № 1600

 

На основание чл. 21, aл. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение Резултатите от дейността на търговското дружество „МОБАЛ Д-р Ст. Черкезов” АД   – гр.Велико Търново в което Община Велико Търново е акционер през 2014г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ