Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 88-то заседание - 03.07.2015 г. (проект)

Дневен ред на 88-то заседание - 03.07.2015 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на осемдесет и осмо заседание, което да се проведе на 03.07.2015 г. /петък/ от 17:30 часа в Нова зала на община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3572/12.06.2015 г.

2. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3583/16.06.2015 г.

3. Питане от Група съветници на БСП, Вх.№ 3581/16.06.2015 г.

4. Питане от Желка Денева и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 3582/16.06.2015 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ