Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г. Решение № 1607

Решение № 1607

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Анализ на ситуацията в Община Велико Търново за изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. в Област Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1607

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36а, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема Анализ на ситуацията в Община Велико Търново за изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. в Област Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ