Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г. Решение № 1608

Решение № 1608

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Включване на ОУ „П.Р.Славейков” с. Церова кория в Списъка на защитени училища, във връзка с въвеждане на новия модел на финансиране в системата на средното образование

 

РЕШЕНИЕ № 1608

 

На основание чл.17 ал.1 т.3, чл.21/1/ т.23 от ЗМСМА, § 6 е /4/ от ЗНП и чл. 5 от ПМС 212 от 2008 год., Великотърновски Общински Съвет:

 

1. Предлага ОУ „П.Р.Славейков” с. Церова кория да бъде определено като ЗАЩИТЕНО от Министерството на образованието и науката и включено в Списъка със защитените училища на Република България.

2. Съгласно § 6 е /4/ от Закона за народната просвета в срок до 30 юни 2015 год., Кмета на Община Велико Търново да изпрати в Министерството на образованието и науката мотивирано предложение и Решение на Великотърновски Общински Съвет за обновяване на Списъка със защитените училища.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ