Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г. Решение № 1611

Решение № 1611

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход от „Обредни дейности”ЕООД, гр.ВеликоТърново, ЕИК 104521208 за закупуване на комбиниран багер за изкопаването и заравянето на гробни места със средства на търговското дружество

 

РЕШЕНИЕ № 1611

 

1. На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.18, т.12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет дава съгласие на Управителя на „Обредни дейности”ЕООД, гр.ВеликоТърново, ЕИК 104521208 за закупуване на ДМА-комбиниран багер за изкопаването и заравянето на гробни места със следните минимални технически характеристики:

 

-общо тегло -до 8,5 тона

-дизелов двигател

-мощност -70-95к.с.

-дълбочина на копаене -3,00-4,00м

-година на производство -след 2000г.

-работни часове –не повече от 8000м/ч при проектен срок на експлоатация от 20 000м/ч

-отпред –челен товарач с мултифункционална кофа

- отзад –чупеща стрела и кофа за копаене

 

Стойност до 50 000хил.лв. без ДДС.

 

2. Задължава Управителя на Обредни дейности”ЕООД, гр.ВеликоТърново, ЕИК 104521208 да предостави информация на Великотърновски общински съвет относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ