Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г. Решение № 1626

Решение № 1626

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 1626

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

Възлага на Председателя на Великотърновски общински съвет да свиква извънредно заседание в периода 29.06.2015 г. – 03.07.2015 г. от 17.30 ч.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ