Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1632

Решение № 1632

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за I-то полугодие на 2015г. и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 1632

 

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за II–то полугодие на 2014 г. и неснетите от отчет решения.

 

2. Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация – Велико Търново за I – то полугодие на 2015 г. №№ 1377, 1378, 1379, 1380, 1382, 1383, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1407, 1408, 1411, 1412, 1413, 1414, 1416, 1417, 1418, 1420, 1421, 1422, 1423, 1425, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1439, 1440, 1441, 1444, 1445, 1447, 1448, 1449, 1450, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1511, 1512, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1533, 1538, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1556, 1562, 1563, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1583, 1584, 1585, 1587, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1606, 1607, 1612, 1613, 1620, 1626 и неснетите от отчет решения с №№ 1202, 1203, 1217, 1221, 1222, 1256, 1284, 1293, 1295, 1297, 1298, 1299, 1302, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1342, 1348, 1349, 1350, 1352, 1358, 1360, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1370, 1371, 1372, 1375, 1376, 1015, 1020, 1042, 1139, 1173, 1176, 800, 848, 901, 934, 966, 1003.

 

3. Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения № № 1381, 1384, 1406, 1409, 1410, 1415, 1419, 1424, 1426, 1437, 1438, 1442, 1443, 1446, 1451, 1452, 1465, 1466, 1467, 1468, 1481, 1482, 1483, 1489, 1510, 1513, 1514, 1522, 1532, 1534, 1535, 1536, 1537, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1555, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1564, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1586, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1603, 1604, 1605, 1608, 1609, 1610, 1611, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631 и решения №№ 1198, 1201, 1209, 1214, 1218, 1227, 1229, 1252, 1257, 1258, 1264, 1265, 1275, 1283, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1294, 1296, 1301, 1303, 1320, 1325, 1345, 1353, 1359, 1361, 1362, 1369, 1006, 1029, 1041, 1043, 1045, 1051, 1052, 1088, 1094, 1105, 1106, 1108, 1110, 1111, 1113, 1138, 1141, 1142, 1143, 1149, 1172, 1174, 757, 759, 767, 776, 784, 786, 789, 802, 803, 804, 814, 850, 856, 885, 897, 904, 910, 928, 936, 939, 968, 971, 973, 552, 584, 585, 586, 607, 619, 636, 638, 711, 735, 318, 320, 321, 322, 324, 325, 400, 407, 413, 452, 481, 493, 505, 78, 128, 130, 266, 273, 288, 296, 1409, 1410, 1419, 1454, 1465, 1468, 1486, 14, 32, 1188, 1326, 1134, 1142, 946, 989, 410, 159, 1106.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ