Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1634

Решение № 1634

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация относно хода на санирането на блоковете по „Националната програма за енергийна Ефективност на многофамилни жилищни сгради“

 

РЕШЕНИЕ № 1634

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Решение №1603/25.06.2015 г. на ВТОбС, Великотърновски общински съвет реши:

Приема Информация относно хода на санирането на блоковете по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ