Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1638

Решение № 1638

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195, ал.4, ал.5, ал. 6 и по чл. 225а, ал.1 от ЗУТ

 

РЕШЕНИЕ № 1638

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА, във връзка с чл. 196, ал.5 и чл. 225а, ал.3 от ЗУТ и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновският общински съвет приема на първо четене Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195, ал.4, ал.5, ал. 6 и чл. 225а, ал.1 от ЗУТ.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ