Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1662

Решение № 1662

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Поставяне на бюст- паметник на Христо Ботев в град Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1662

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА, във връзка с чл.62(8) от ЗУТ, Великотърновският общински съвет дава съгласие за поставяне на бюст- паметник в центъра на гр. Велико Търново, в УПИ II кв. 93 по плана на града / градинката пред пощата / в съответствие с утвърдения ситуационен план.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ