Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1663

Решение № 1663

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Сключване на договори за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1663

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23, от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие Кметът на Община Велико Търново да сключи договор за срок от 1 /една/ година, считано от 01.09.2015 г. със «СЪН АУТ ЪФ ХОУМ МЕЦИЯ» ООД, гр. София за безвъзмездно ползване на рекламно-информационен носител с цел популяризиране на културните прояви, организирани от или със съдействието на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ