Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 53

Решение № 53

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Актуализация на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища

 

РЕШЕНИЕ № 53

    

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет възлага в срок до 30.01.2012 г.  да се извърши актуализация и направят предложения за допълнение и изменение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища от временна комисия, в състав:

 

Николай Илиев Ашиков- Председател на Великотърновски общински съвет
Росен Върбанов Иванов – общински съветник
Румен Тошев Димитров – общински съветник
Николай Илчев Илиев – общински съветник
Ваня Ангелова Павлова – общински съветник
Калина Михайлова Широкова – общински съветник
Милен Василев Михов – общински съветник
Николай Върбанов Николов – общински съветник
Мина Илиева – Главен секретар на Община Велико Търново
Олга Петърчева – Главен юрисконсулт на Община Велико Търново
Маринела Джартова – Началник отдел „Общинска собственост”

 

 

ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                /НИКОЛАЙ АШИКОВ/